Onderwijs voor Oekraïense kinderen op De Spelwert

valerieGeen categorie

Negen Oekraïense vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar van de nieuwe noodopvanglocatie aan de Veilingweg in Zaltbommel gaan sinds 16 mei jl. naar openbare basisschool De Spelwert in Zaltbommel. Daar hebben ze een eigen klas: een plek waar ze zich veilig kunnen voelen en even weg zijn uit de dagelijkse zorgen

Samenwerking met de gemeente
Scholen die fysieke ruimte hebben om onderwijs te bieden aan Oekraïense kinderen werden door de gemeente gevraagd mee te helpen. “Daarop hebben wij meteen ja gezegd”, vertelt Bart Broos, directeur van De Spelwert, die nauw betrokken is. “Onze school heeft in een korte periode alle zeilen bijgezet om zo snel mogelijk te kunnen starten met een klas voor negen Oekraïense leerlingen. Het vermoeden is dat het leerlingenaantal in deze klas de komende maanden verder zal stijgen. Het contact met de Veilingweg en de gemeente verloopt prettig. Intakegesprekken met ouders en hun kind waren daar op locatie. Na de kennismaking volgde er een rondleiding op de school.”

De klas
Voordat de klas kon starten, hadden de Nederlandse leerkracht Marieke den Hertog en de Oekraïense onderwijsassistent Marina Marenko slechts twee weken voorbereidingstijd voor het vormgeven van het onderwijs en het inrichten van de klas. Basisschool De Lispeltuut in Hedel, die al meerdere maanden ervaring heeft met geven van onderwijs aan Oekraïense leerlingen, heeft de kennis, ervaring en expertise kunnen delen met De Spelwert.

Om les te kunnen geven en te communiceren met leerlingen worden naast het gangbare lesmateriaal diverse digitale hulpmiddelen gebruikt. Terwijl een leerling bezig is Nederlandse te leren met een vertaalpen, vertelt Den Hertog enthousiast hoe het is om voor deze groep leerlingen te staan: “Het is voor ons een leuke uitdaging om de juiste steun en begeleiding te geven. Het niveauverschil is op dit moment nog groot. Het ene kind is al een jaar in Nederland, het andere nog maar een maand. Daarnaast speelt het leeftijdsverschil. Dat vraagt dus om maatwerk. De leerlingen krijgen een-op-een aandacht. Inmiddels zijn ze gewend en komen ze met plezier naar school. Nederlands praten gaat steeds makkelijker en dat is mooi om te zien.” Naast het leren van de Nederlandse taal, ligt de focus op Engels, Oekraïens en rekenen. Ook de integratie met andere leerlingen is belangrijk. Zo wordt er gezamenlijk buiten gespeeld en gegymd en volgen de Oekraïense leerlingen af en toe een les in andere groepen.

Marenko spreekt Oekraïens, Russisch, Engels en een beetje Nederlands. Haar rol is belangrijk voor wat betreft de communicatie, uitleg en vertaling. Samen met Den Hertog zorgt zij voor veiligheid en ontwikkeling van de leerlingen. “Het geeft me veel voldoening om hier te werken. De school is goed georganiseerd, geordend en rustig. Daarnaast heb ik hele aardige collega’s. De interactie met kinderen is fijn en het doet me goed om de kinderen te zien groeien.”

Goed contact met ouder en kind
De school hoort vaak van Oekraïense ouders dat leerkrachten hier vriendelijk en behulpzaam zijn en open staan voor communicatie. En ook dat er veel aandacht wordt besteed aan de kinderen. Verbinding en contact met de ouders en kinderen staan centraal op De Spelwert. Valeria, een Oekraïense moeder, beaamt dit. Haar zoon gaat al een jaar naar De Spelwert. Met behulp van de vertaalapp Microsoft Translator doet ze haar verhaal: “Na een zware reis kwamen we in Nederland aan en dat was moeilijk voor mijn zoon. Hij kwam hier in een gewone klas. Dat was lastig voor hem. We zijn heel vriendelijk ontvangen en het contact met school is goed. Het is fijn om te zien dat de school oog heeft voor de mentale gezondheid van kinderen. Mijn zoon is daardoor vrolijker en rustiger geworden. In de klas begreep hij in het begin niet altijd waar het over ging, omdat er alleen maar Nederlands gesproken werd. Later raakte hij eraan gewend. Voor de nieuwe Oekraïense leerlingen is de aparte klas nu fijn. Door de aanwezigheid van een Oekraïense onderwijsassistent, die voor de vertalingen zorgt, zullen de kinderen sneller Nederlands leren en zich goed ontwikkelen.”