De drie pijlers onder De Spelwert


Ons onderwijs rust op drie pijlers: sociale vorming, cognitie en expressie. Deze drie pijlers versterken niet alleen de school maar ook elkaar. De Spelwert is meer dan een school waar kinderen iets leren, het is een leefgemeenschap waar kinderen zich in brede zin kunnen ontwikkelen. Met als speerpunten binnen de drie pijlers: zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

Laatste nieuws


Agenda

No events to display.