Welkom op De Spelwert!


Op De Spelwert draait alles om de kinderen en hun ontwikkeling. Hun cognitieve ontwikkeling, maar ook hun emotionele, sociale en expressieve ontwikkeling. Ieder kind heeft zijn talenten, die wij alle ruimte willen bieden. En ieder kind heeft zijn verbeterpunten, waarbij we kunnen ondersteunen. Op De Spelwert kunnen kinderen worden wie ze zijn.

Daarbij volgen we niet één specifieke onderwijsmethode. Wij kiezen uit de verschillende visies de elementen waar we volledig achter staan. Hetzelfde geldt voor de lesmethoden: we evalueren en vergelijken voortdurend en zijn altijd up-to-date.

Kind als uitgangspunt
Elk kind krijgt les op zijn of haar niveau. En we volgen de kinderen en hun ontwikkeling op de voet. Zien we iets opvallends, bijvoorbeeld een stagnatie in (leer)groei, dan komen onze IB’ers (intern begeleiders) in actie. Zo nodig schakelen ze, intern of extern, de juiste ondersteuning en begeleiding in.

Sociale school
Maar welke didactische keuze we ook maken, leren begint bij goed in je vel zitten. Bij je prettig voelen op school en in je klas. Daarom is De Spelwert vooral ook een sociale school, waar we elkaar respecteren en helpen. Onder het mom: je leert méér in een prettige sfeer.

Laatste nieuws


Agenda

25 september -  Streetwise
29 september -  Studiemiddag gr. 4 t/m 8
07 oktober -  Volgende nieuwsbrief