Welkom op De Spelwert!


Op De Spelwert draait alles om de kinderen en hun ontwikkeling. Hun cognitieve ontwikkeling, maar ook hun emotionele, sociale en expressieve ontwikkeling. Ieder kind heeft zijn talenten, die wij alle ruimte willen bieden. En ieder kind heeft zijn verbeterpunten, waarbij we kunnen ondersteunen. Op De Spelwert kunnen kinderen worden wie ze zijn.

Kind als uitgangspunt
Elk kind krijgt les op zijn of haar niveau. En we volgen de kinderen en hun ontwikkeling op de voet. Zien we iets opvallends, bijvoorbeeld een stagnatie in (leer)groei, dan komen onze IB’ers (intern begeleiders) in actie. Zo nodig schakelen ze, intern of extern, de juiste ondersteuning en begeleiding in.

Sociale school
Maar welke didactische keuze we ook maken, leren begint bij goed in je vel zitten. Bij je prettig voelen op school en in je klas. Daarom is De Spelwert vooral ook een sociale school, waar we elkaar respecteren en helpen. Onder het mom: je leert méér in een prettige sfeer.

Als STROOMM-school is ons onderwijs in principe voor ieder kind toegankelijk én toepasselijk: het scala aan lesvormen maakt een sterke wisselwerking mogelijk tussen leerkracht en kind. De ene keer wordt het kind geïnstrueerd, dan weer wordt het uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken. Soms werken de kinderen in kleine groepen, al dan niet samengesteld op basis van hun niveau. Soms werken ze individueel, zonder directe hulp of begeleiding, om zelfstandig werken te bevorderen. Bij een aantal vakken volgen we het ‘instructietafelmodel’, waarbij de kinderen passend bij hun niveau een basisinstructie, een verkorte instructie of juiste een verlengde instructie krijgen. 


Laatste nieuws


Agenda

No events to display.