Het team

Het team van De Spelwert bestaat uit de directie, leerkrachten, een administratief medewerker en een gastvrouw. Wij hebben ervoor gekozen de formatieruimte zoveel mogelijk in te zetten voor de leerkrachten. 

De directie
Ronald Theuns (interim), Vanaf 1 februari: Bart Broos
directie@spelwert.nl
              &
Rian Kemper
r.kemper@spelwert.nl

Intern begeleider
De intern begeleider (IB’er) geeft advies en ondersteuning aan de leerkrachten. Als ouder kunt u bij haar terecht voor informatie en doorverwijzing naar BuurtZorg Jong en overige schoolondersteunende instanties. De intern begeleider onderhoudt ook contacten over arrangementen voor leerlingen met het Samenwerkingsverband De Meierij.
De intern begeleider van De Spelwert is Sandra Verdoot (s.verdoot@spelwert.nl). U kunt haar telefonisch bereiken via het algemene nummer van de school: 0418–512815 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 10.30 uur. Van 8.30 uur tot 10.30 uur werkt ze met groepjes leerlingen en is ze niet bereikbaar voor contact.
I.v.m. langdurige afwezigheid van Arianne,  is Sandra m.i.v. 24 augustus tot nader order niet op donderdagen beschikbaar als IB-er; zij neemt groep 7 over van Arianne totdat zij volledig hersteld is.  

Schoolcontactpersoon
Onze school heeft een schoolcontactpersoon waar leerlingen en hun ouders terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek.
De schoolcontactpersoon kan eventueel ook bemiddelen bij klachten. Bijvoorbeeld over zaken als seksuele intimidatie, agressie, geweld of pesten.
in eerste instantie is de directeur aanspreekpersoon bij een klacht.
De schoolcontactpersonen gaat elk jaar een keer langs bij de groepen om wederzijds kennis te maken met de leerlingen. Daarnaast bespreekt ze elk jaar in elke groep onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie en kindermishandeling. Als ouder wordt u hiervan vooraf geïnformeerd. Achteraf krijgt u een brief of folder, zodat u goed op de hoogte bent van wat besproken is en antwoorden heeft op eventuele vragen of opmerkingen van uw kind.De schoolcontactpersoon van De Spelwert is: Arianne Piels (a.piels@spelwert.nl).
U kunt de schoolcontactpersoon telefonisch bereiken via het algemene nummer van de school: 0418 – 51 28 15.

Het team van De Spelwert

              Groepsleerkrachten Groep Ma Di Wo Do Vr e-mailadres
 Helga Brust 1 x   h.brust@spelwert.nl
Marinda Kooistra 1/2 


  ochtend  m.kooistra@spelwert.nl
Karin Renes  3 x  x x x ochtend k.renes@spelwert.nl
Marion Dijkstra 4

x x ochtend m.dijkstra@spelwert.nl
Marinda Kooistra  4  x x
 
m.kooistra@spelwert.nl
 Erica Verstegen 5     e.verstegen@spelwert.nl 
Hilly Blom 5


x x h.blom@spelwert.nl
 Jan Piels  6  x  j.piels@spelwert.nl 
Rian Kemper 7 x x x     r.kemper@spelwert.nl
Arianne Piels 7
  x x x a.piels@spelwert.nl
I.v.m. langdurige afwezigheid Arianne neemt Sandra Verdoot de lessen over op woensdagen en donderdagen en werkt Rian Kemper op maandagen, dinsdagen en vrijdagen in groep 7, totdat Arianne hersteld is.   
Jack Schreuders 8 x x  x   x   j.schreuders@spelwert.nl
 Joep Feiter 8    

j.schreuders@spelwert.nl
I.v.m. langdurige afwezigheid Jack neemt Joep Feiter van maandag t/m vrijdag de lessen van Jack Schreuders over.  
Vanaf 1 september t/m december neemt Anke Raaijmakers-Boeren groepen over in kader van werkdrukverlichting op maandagen, woensdagen en vrijdagen.  
               
Intern begeleider              
Sandra Verdoot IB x x
x x s.verdoot@spelwert.nl
Sandra neemt op donderdagen lesgevende taken over van Arianne en is dan niet beschikbaar als IB-er, totdat Arianne weer haar lesgevende taken kan opnemen  
               
Directie              
Ronald Theuns (interim directeur)
Vanaf 1 februari Bart Broos
    x x x
directie@spelwert.nl
Rian Kemper (adj.directeur)
Rian heeft directietaken op wisselende tijden
      x

r.kemper@spelwert.nl
               
Administratie              
Corina van Tuijl     x       administratie@stroomm.nl
               
Gastvrouw              
Berna van Os, afwezig op woensdagmiddag en vrijdagmiddag   x x x x x b.vanos@spelwert.nl

Laatste nieuws


Agenda

No events to display.