KANJERSCHOOL


Op de Spelwert wordt uitgebreid aandacht besteed aan het creëren van een veilige sfeer op school, sociale vaardigheden en bevordering van positief gedrag.
Dat doen we volgens de principes van de Kanjertraining.  Dat uit zich o.a. in
- het wekelijks aanbieden van kanjerlessen aan de leerlingen
- het hanteren van een duidelijk "(anti-)pestprotocol" 
- het volgen van scholing door teamleden, om de kanjerlessen aan te bieden.
- het op de kanjermanier aanspreken van leerlingen t.a.v. hun gedrag.

Onze school is als Kanjerschool, gecertificeerd door de Stichting Kanjertraining. Zie voor zeer uitgebreide informatie de volgende link: Kanjertraining
Vanuit het team zijn bovendien 1 collega's opgeleid tot Kanjercoördinator; dat is Sandra Verdoot.
Zij heeft de taak om
- de Kanjeraanpak op de Spelwert te coördineren en in goede banen te leiden
- de collega's ondersteuning te bieden bij mogelijke kanjerinterventies in de groepen.

Het pestprotocol (of eigenlijk "anti"-pestprotol) is hier in te zien Pestprotocol Spelwert.pdf
Ook verwijzen we u graag naar onze "smiley-ansichtkaart, waarop heel kort belangrijke items uit de kanjertraining worden samengevat voor leerlingen, ouders en teamleden Smiley ansichtkaart Kanjertraining.pdf  
 

Laatste nieuws


Agenda

No events to display.