Onderwijs volgens De Spelwert


Als STROOMM-school is ons onderwijs in principe voor ieder kind toegankelijk én toepasselijk: het scala aan lesvormen maakt een sterke wisselwerking mogelijk tussen leerkracht en kind. De ene keer wordt het kind geïnstrueerd, dan weer wordt het uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken. Soms werken de kinderen in kleine groepen, al dan niet samengesteld op basis van hun niveau. Soms werken ze individueel, zonder directe hulp of begeleiding, om zelfstandig werken te bevorderen. Bij een aantal vakken volgen we het ‘instructietafelmodel’, waarbij de kinderen passend bij hun niveau een basisinstructie, een verkorte instructie of juiste een verlengde instructie krijgen.

Rode draad is de leerstof, die op De Spelwert verdeeld is over de verschillende jaargroepen. In de groepen 1 en 2 wordt de leerstof veelal in projecten verwerkt. Vanaf groep 3 bepaalt vooral de methodekeuze de stof. Daarbij differentiëren we om recht te doen aan de verschillen tussen de kinderen. Bovendien geeft het onze onderwijskundige visie gestalte: zowel bij de instructie als de verwerking van de leerstof staan de mogelijkheden van de kinderen centraal.

Laatste nieuws


Agenda

25 september -  Streetwise
29 september -  Studiemiddag gr. 4 t/m 8
07 oktober -  Volgende nieuwsbrief