Dit is de Spelwert


De Spelwert is meer dan een school waar kinderen iets leren, het is een leefgemeenschap waar kinderen zich in brede zin kunnen ontwikkelen.

De afgelopen jaren heeft het team, na scholing over het breinvriendelijk leren, voor de volgende 4 ankerpunten gekozen:

1. Bewegen: bij bewegen komt er extra zuurstof in het brein, waardoor je ontspant en er dopamine vrijkomt. En dat brengt kinderen in een opperbeste staat om te leren.

2. Eerst met handen en voeten: door kinderen eerst te laten ervaren, onderzoeken en ontdekken, beklijft de aangeboden stof beter en krijgt elk kind de kans om te leren op de manier die het beste past.

3. Coöperatief leren: met coöperatief leren geven we aandacht aan vaardigheden als overleggen, oplossingen bedenken, oplossingen beoordelen, doorvragen, je mening geven. Zo leren kinderen samenwerken en worden de sociale vaardigheden versterkt.

4. Coherent leren: coherent leren is leren in verbindingen. Door de leerstof in een context te plaatsen, leren kinderen meteen wat ze met die kennis kunnen doen. Bovendien leren ze het gemakkelijkst wanneer die informatie wordt gekoppeld aan kennis die ze al hebben.

De leerkrachten houden nauwlettend in de gaten hoe en op welke gebieden een leerling zich ontwikkelt en bieden de materialen aan die passen binnen die ontwikkeling. Zo worden leerlingen op hun eigen niveau steeds weer uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. En gaan ze na groep 8 met een gedegen basis naar het voortgezet onderwijs.

Sinds schooljaar 2019-2020 wordt er gewerkt met Blink! Hierbij komen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur in 1 thema aan bod. De aangeboden lessen verwerken de kinderen op hun eigen niveau, gebruik makend van hun eigen ideeën, interesses en creativiteit, waardoor zij geïnspireerd door de lessen, een presentatie verzorgen over hun zelfgekozen project binnen dat thema. De presentatie kan variëren van een gezamenlijk klassenwerk, groepswerk, het maken van een poster, kijkdoos, fotoreportage, drieluik, PowerPoint, een lied, een verhaal, een toneelstuk, een spreekbeurt of.... alles mag en kan!

Laatste nieuws


Agenda

No events to display.