Op de Spelwert zijn wij super trots op onze parels!

- Een betrokken team met hart voor de kinderen.
- Kanjerschool
- Actieve ouderraad en een betrokken medezeggenschapsraad.
- Leerkrachten met verschillende specialismes: taal-leesspecialist, rekenspecialist,    hoogbegaafdheidsspecialist, jonge kind specialist.
- Brede school
- Engelse les vanaf groep 1 tot en met groep 8
- Kleuters werken rondom thema's en vooral eerst met handen en voeten.
- Vanaf groep 5, gebruik van Snappet voor digitale verwerking van oefenstof.
- Gebruik van Chromebooks. Elk kind zijn eigen account, zodat er ook thuis kan worden gewerkt.
- Begeleiding van eigen leerlijnen en plusklas op school.
- Franse les (facultatief) in groep 7 en 8.
- Gezonde school
- Blink! Onderzoekend leren voor wereldoriëntatie.
- Een eigen gymzaal.
- Parro als communicatiemiddel met ouders. 


Laatste nieuws


Agenda

No events to display.