Op de Spelwert zijn wij super trots op onze parels!

Allereerst zijn er onze ankerpunten, maar er is natuurlijk veel meer.

- Een betrokken team met hart voor de kinderen.

- Kanjerschool.

- Actieve ouderraad en een betrokken medezeggenschapsraad.
De ouderraad organiseert in samenwerking met de leerkrachten verschillende activiteiten zoals: sint op school, kampen, themadagen, carnaval, ...

- Ervaren leerkrachten met verschillende specialismes: taal-leesspecialist, rekenspecialist, hoogbegaafdheidsspecialist, jonge kind specialist.

- Brede school.

- Engelse les vanaf groep 1 tot en met groep 8. Op een muzikale, speelse manier de Engelse woordenschat vergroten.

- Kleuters werken rondom thema's en vooral eerst met handen en voeten.

- Vanaf groep 5, gebruik van Snappets als verwerking van stof.

- Gebruik van Chromebooks. Elk kind zijn eigen account, zodat er in Covid 19 tijden ook thuis kan worden gewerkt.

- Begeleiding van eigen leerlijnen en plusklas op school.

- Franse les (facultatief) in groep 7 en 8.

- Gezonde school.

- In de klas differentiatie op minimaal 3 niveaus. 

- Blink! Onderzoekend leren voor wereldoriëntatie.

- Een eigen gymzaal.

- Parro als extra communicatiemiddel met ouders. 


Laatste nieuws


Agenda

03 december -  Sint op school!