medezeggenschapsraad (MR)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht scholen een MR te vormen uit ouders en leerkrachten. Terecht, want ouders willen goed onderwijs en een prettig schoolklimaat en leerkrachten daarnaast ook een goede rechtspositie. De MR heeft een aantal taken en bevoegdheden, omschreven in het reglement. Zo heeft ze instemmingsrecht bij bepaalde schoolzaken en moet haar om advies gevraagd worden. Op de jaarvergadering van de OR aan het begin van het schooljaar komt ook het jaarverslag van de MR aan de orde.

GMR

Naast de MR van De Spelwert is er ook nog een GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Deze behandelt schooloverstijgende zaken van de 15 STROOMM-scholen. In de GMR hebben ook leden van de MR van De Spelwert zitting.                                                             

Jaarverslag
Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen 3 schooljaren
jaarverslag MR 2019-2020.pdf
jaarverslag MR 2018-2019.pdf
Jaarverslag MR 2017-2018.pdf


REGLEMENT MR

hieronder vindt u het reglement van de MR.
Reglement MR Openbare Basisschool De Spelwert mei 2018 getekend.pdf

Huishoudelijk REGLEMENT MR.
Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement
Huishoudelijk Reglement MR Openbare Basisschool De Spelwert 2020 v14.pdf 

VerslAGen MR-bijeenkomsten
Hieronder vindt u steeds het verslag van de meest recente MR-bijeenkomst(-en)

MR not 15-04-2021.pdf
MR not 03-02-2021.pdf
MR not 05-11-2020.pdf
MR not 08-09-2020.pdf
MR not 02-06-2020.pdf
MR not 03-02-2020.pdf
MR not 7-11-2019 .pdf
MR not. 03-09-2019.pdf
MR not. 11-06-2019.pdf
MR not. 18-04-2019.pdf
MR not. 21-01-2019.pdf
MR verg 6-11-2018.pdf
MR not. 25-09-2018.pdf
MR not. 28-05-2018.pdf
MR not. 26-03-2018.pdf
MR not. 29-01-2018.pdf


 

Laatste nieuws


Agenda

No events to display.

Uit het fotoboek