De ouderraad (OR)


De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei feesten en activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, de Avond4daagse, het Zomerfeest, de themafeesten en de zomerkampen. Daarnaast geeft de OR advies aan het schoolteam, de directie en de medezeggenschapsraad, fungeert ze als klankbord voor ouders met vragen en is ze de spreekbuis voor de hele school.

De OR bestaat uit circa vijftien leden, gekozen via verkiezingen, en vergadert tien keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. Voor meer informatie, het OR-reglement of het antwoord op vragen kunt u de OR mailen: orspelwert@gmail.com.
Via volgende link kunt u het jaarverslag 2016-2017 van de OR inzien: Jaarverslag OR schooljaar 2016-2017 .pdf

Laatste nieuws


Agenda

16 september -  Kanjerweek
17 september -  Stroomm-studiedag
18 september -  Volgende nieuwsbrief
30 september -  Algemene ouderavond O.R.

Uit het fotoboek