Smallsteps tso / overblijven

Tussenschoolse opvang locatie OBS de Spelwert van 11.45 tot 12.45 uur.
Leerlingen die tussen de middag niet naar huis gaan, kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. De kinderen eten en drinken hun meegebrachte lunchpakket en spelen buiten onder begeleiding van kinderopvangorganisatie Smallsteps. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen. De pedagogisch- en TSO-medewerkers zorgen voor een gezellige en veilige tijd tussen de middag. 
Smallsteps Algemene Voorwaarden-TSO-SCHOOL.pdf

Inschrijfformulier
Om gebruik te maken van de TSO hebben wij een inschrijving nodig, u kunt het inschrijfformulier:
· Uitprinten via deze website
· Ophalen bij de directie van De Spelwert.
Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren op school (leerkracht of  mailen naar jessica.hol-driessen@smallsteps.nl).
TSOForm_2020_Spelwert.pdf

Abonnement TSO 
Wilt u uw kind(eren) laten overblijven dan verzoeken wij u vriendelijk om het TSO-inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen inclusief de machtiging automatische incasso. Het maandbedrag wordt maandelijks vooraf automatisch geïncasseerd; in de maanden juli en augustus wordt er niet gefactureerd. De TSO is op basis van 40 schoolweken per jaar. 
Opzegtermijn is 1 maand. De dagen die u aanvinkt op het inschrijfformulier zijn uw vast dagen. 
Ook vragen wij u dan om onderstaand gegevensformulier in te vullen en bij ons te bezorgen (mailen naar jessica.hol-driessen@smallsteps.nl).
Gegevens fomulier TSO De Spelwert.pdf                                                                  


Flexibiliteit TSO
Smallsteps hanteert geen strippenkaarten. Als u gebruik wilt maken van de TSO kunt u een abonnement nemen voor 1,2,3 of 4 dagen per week of incidentele opvang.
Het is mogelijk om naast een abonnement extra dagen af te nemen. Het is mogelijk om uw “vaste” dag te ruilen naar een andere dag in dezelfde kalendermaand. 

Wijzigen gegevens
Wilt u uw vaste TSO-dagen wisselen of zijn uw gegevens veranderd, verzoeken wij u een mutatieformulier invullen. Deze vindt u hier:
Smallsteps MutatieFormulier-TSO.pdf

TSO ruilen/ afmelden / extra aanmelden
Dag ruilen 
Wanneer u een vaste dag of vaste dagen afneemt en u wilt dat een keer ruilen is dat geen enkel probleem: een vaste dag kunt u ruilen naar een andere dag in dezelfde kalendermaand. Valt de vaste overblijfdag op een studiedag, dan mag deze ook geruild worden.
Wij horen het graag van u als u dagen wilt ruilen. Dit kan op de volgende manieren:
-noteren op het formulier naast de deur van de klas(zet er duidelijk bij welke dag u wilt ruilen) 
-een e-mail versturen naar het volgende e-mailadres : jessica.hol-driessen@smallsteps.nl  
(Graag de voornaam, achternaam en groep van uw kind vermelden).
-telefonisch/per app doorgeven (06-15827811).
Extra dag
U kunt naast uw vaste dag(en) ook gebruik maken van een extra dag. Deze worden achteraf per maand geïncasseerd. Wij houden dit bij op locatie, u hoeft hier niks extra’s voor in te vullen. 
Wij horen wel graag van u wanneer uw kind een dagje extra komt.

Telefoonnummer Jessica Hol (locatiemanager): 06-15827811.
 

Laatste nieuws


Agenda

No events to display.

Uit het fotoboek


de zaal Placeholder Album5.jpg
tom voor de groep Placeholder Album6.jpg