Ziekte en verlof


Is uw kind ziek en komt het niet naar school? Bel even: 0418 – 512815, het liefst tussen 7.45 uur en 8.30 uur; aan Berna van Os kunt u de ziekmelding doorgeven.Zij geeft dan aan de leerkracht van uw kind uw bericht door.
Wordt uw kind ziek op school, dan bellen wij naar u. Indien u niet te bereiken bent, proberen we contact op te nemen met degene die door u opgegeven is als noodnummer. We doen dan het verzoek uw kind op te komen halen; wij kunnen een zieke leerling op school niet verzorgen.
 
Indien uw kind zonder afmelding afwezig is, nemen wij contact met u op om na te gaan of er niets gebeurd is.
Niet gemeld – en daarom onwettig – verzuim moeten we melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Extra verlof
Volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn kinderen vanaf de 1e dag na hun vijfde verjaardag leerplichtig. Ze móeten dus naar school en eventueel verlof moet aangevraagd worden. Extra vakantieverlof is alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan.
U kunt een verlofformulier bij de directie verkrijgen of het hier downloaden AANVRAAGFORMULIER VERLOF BUITEN SCHOOLVAKANTIES.pdf
Onze school werkt volgens de richtlijnen van leerplicht Regio Rivierenland. In de brochure kunt u er alles over lezen. Brochure Verlof regio Rivierenland.pdf.
Zie ook: Artikel leerplichtwet geldend van 01-07-2012.pdf

Bij de directie, Paul Van den Bossche en Rian Kemper, kunt u ook terecht voor een verlofformulier. Voor onze verlofadministratie vragen we u of u ook voor kinderen jonger dan vijf jaar een formulier wilt invullen. Vraag verlof bij voorkeur vier weken van te voren aan.

Vrijstelling
Het is mogelijk om vrijstelling te vragen van bepaalde onderwijsactiviteiten. Bijvoorbeeld omdat een activiteit in strijd is met uw geloofsovertuiging. Een vrijstelling vraagt u aan bij Paul Van den Bossche of Rian Kemper. Zij stellen vervolgens vast of er voldoende grond is en welke onderwijsactiviteiten ervoor in de plaats komen.

Laatste nieuws


Agenda

No events to display.

Uit het fotoboek


de zaal Placeholder Album5.jpg
tom voor de groep Placeholder Album6.jpg