Ziekte en verlof


Is uw kind ziek en komt het niet naar school? Bel even: 0418 – 512815, het liefst tussen 7.45 uur en 8.30 uur; aan Berna van Os kunt u de ziekmelding doorgeven. Zij geeft dan aan de leerkracht van uw kind uw bericht door.
 
Indien uw kind zonder afmelding afwezig is, nemen wij contact met u op om na te gaan of er niets gebeurd is.
Niet gemeld – en daarom onwettig – verzuim moeten we melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Extra verlof
Volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn kinderen vanaf de 1e dag na hun vijfde verjaardag leerplichtig. Ze móeten dus naar school en eventueel verlof moet aangevraagd worden. Extra vakantieverlof is alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan.

Aanvragen van verlof doet u met het aanvraag formulier verlof

Onze school werkt volgens de richtlijnen van leerplicht Regio Rivierenland. In deze brochure kunt u er alles over lezen. 

Vrijstelling
Het is mogelijk om vrijstelling te vragen van bepaalde onderwijsactiviteiten. Bijvoorbeeld omdat een activiteit in strijd is met uw geloofsovertuiging. Een vrijstelling vraagt u aan bij de directie. Zij stellen vervolgens vast of er voldoende grond is en welke onderwijsactiviteiten ervoor in de plaats komen.

Laatste nieuws


Agenda

No events to display.

Uit het fotoboek


de zaal Placeholder Album5.jpg
tom voor de groep Placeholder Album6.jpg