Ziekte en verlof


Is uw kind ziek? Bel even: 0418 – 51 28 15, het liefst tussen 8.15 en 8.30 uur. Wordt uw kind ziek op school, dan bellen wij. Ook als uw kind zonder afmelding afwezig is, nemen wij contact met u op om te kijken of er niets gebeurd is. Niet gemeld – en daarom onwettig – verzuim moeten we melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Extra verlof
Volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn kinderen vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Ze móeten dus naar school en eventueel verlof moet aangevraagd worden. Extra vakantieverlof is alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan. Onze school werkt volgens de richtlijnen van leerplicht Regio Rivierenland. In de brochure kunt u er alles over lezen. Brochure Verlof regio Rivierenland.pdf.
Zie ook: Artikel leerplichtwet geldend van 01-07-2012.pdf

Bij de directie, Paul Van den Bossche en Rian Kemper, kunt u ook terecht voor een verlofformulier. Voor onze verlofadministratie vragen we u of u ook voor kinderen jonger dan vijf jaar een formulier wilt invullen. Vraag verlof bij voorkeur vier weken van te voren aan.

Vrijstelling
Het is mogelijk om vrijstelling te vragen van bepaalde onderwijsactiviteiten. Bijvoorbeeld omdat een activiteit in strijd is met uw geloofsovertuiging. Een vrijstelling vraagt u aan bij Paul Van den Bossche of Rian Kemper. Zij stellen vervolgens vast of er voldoende grond is en welke onderwijsactiviteiten ervoor in de plaats komen.

Laatste nieuws


Agenda

No events to display.

Uit het fotoboek


de zaal Placeholder Album5.jpg
tom voor de groep Placeholder Album6.jpg