De Ouderraad (OR) helpt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei feesten en activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, de Avond4daagse, het Zomerfeest, de themafeesten en de zomerkampen. 

De OR bestaat uit circa vijftien leden, gekozen via verkiezingen, en vergadert tien keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. Voor meer informatie, het OR-reglement of het antwoord op vragen kunt u de OR mailen: orspelwert@gmail.com.

Jaarverslagen OR: