Ontwikkeling

Op OBS De Spelwert draait alles om de kinderen en hun ontwikkeling. Hun cognitieve ontwikkeling, maar ook hun emotionele, sociale en expressieve ontwikkeling. Ieder kind heeft zijn talenten, die wij alle ruimte willen bieden.  Daarbij volgen we niet één specifieke onderwijsconcept Met behulp van onze ankerpunten: samen, bewegen en met handen en voeten kiezen we bij onderwijsactiviteiten steeds de meest effectieve aanpak. Zo werken de kinderen de ene keer samen en een andere keer alleen. Soms zijn kinderen onderzoekend bezig en bij een andere les staat de leerkracht centraal. Zo stemmen we altijd onze aanpak af op het doel dat we centraal zetten.

Sociale school

Leren begint bij goed in je vel zitten. Bij je prettig voelen op school en in je klas. De Spelwert is een sociale school, waar we elkaar respecteren en helpen. Onder het mom: je leert méér in een prettige sfeer. Om dit te realiseren maken we intensief gebruik van de Kanjermethode. En organiseren we verschillende activiteiten zoals  onze themadagen, schoolkampen en het zomerfeest.

Midden in de maatschappij

Voor kinderen maakt school een belangrijk deel uit van hun leven. De Spelwert staat midden in de maatschappij en betrekt de kinderen daarbij. We laten ze binnen onze thema’s breed kennismaken met kunst en cultuur, sport en beweging, techniek, de actualiteit en de samenleving, zodat de kinderen op alle fronten goed voorbereid de maatschappij betreden.