Op De Spelwert draait alles om de kinderen en hun ontwikkeling. Hun cognitieve ontwikkeling, maar ook hun emotionele, sociale en expressieve ontwikkeling. Ieder kind heeft zijn talenten, die wij alle ruimte willen bieden. Op De Spelwert kunnen kinderen worden wie ze zijn. Daarbij volgen we niet één specifieke onderwijsmethode. Wij kiezen uit de verschillende visies die elementen bevatten waar we volledig achter staan. Hetzelfde geldt voor de lesmethoden: we evalueren en vergelijken onze methoden regelmatig.

Sociale school
Leren begint bij goed in je vel zitten. Bij je prettig voelen op school en in je klas. De Spelwert is een sociale school, waar we elkaar respecteren en helpen. Onder het mom: je leert méér in een prettige sfeer. We zijn een school die bewust werkt met de Kanjermethode.

Midden in de maatschappij
Voor kinderen maakt school een belangrijk deel uit van hun leven. En dat leven bestaat uit meer dan taal en rekenen. De Spelwert staat midden in de maatschappij en betrekt de kinderen daarbij. We laten ze breed kennismaken met kunst en cultuur, sport en beweging, techniek, de actualiteit en de samenleving, zodat de kinderen op alle fronten goed voorbereid de maatschappij betreden.

Heel veel lol
En ondertussen hebben de kinderen heel veel lol tijdens evenementen als voorstellingen, workshops, het jaarlijks terugkerende Brede Schoolproject, Zomerfeest, de themadagen, de schoolkampen, de inzamelingsacties voor steeds nieuwe goede doelen en excursies. En zo zien we het graag!