Onze school maakt deel uit van het Partnerschap Opleiden in de School, een samenwerkingsverband tussen Fontys Hogeschool Kind en Educatie (pabo) en een aantal basisscholen in de regio ‘s-Hertogenbosch. Samen met het Partnerschap vormen wij een opleidingsschool. In samenwerking met Fontys Hogeschool Kind en Educatie leiden wij toekomstige leerkrachten op.

De uitgangspunten daarbij zijn: het leren en werken in een professionele leergemeenschap en het leren van en op de werkplek. We werken samen aan kwaliteit, we onderzoeken en innoveren, zodat we altijd de best opgeleide professionals het onderwijs aan onze kinderen laten verzorgen. Binnen ons bestuur is een basisschoolcoach aangesteld die de studenten en hun mentoren begeleidt om te komen tot goede en vakbekwame collega’s. Op onze school is Sandra Verdoot (IB-er en bovenbouwcoördinator) het aanspreekpunt voor stagiaires en mentoren.

Wij begeleiden studenten uit verschillende fases van de opleiding; van startende studenten tot studenten die afstuderen (LIO: Leraar In Opleiding) Deze afstudeerstudenten doen tevens onderzoek naar belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen, in samenwerking met leerkrachten, interne begeleiders, basisschoolcoach en directie in onderzoeksgroepen. Afgelopen jaar is er een onderzoek gedaan over het techniekonderwijs op De Spelwert.

Wij zien de aanwezigheid van de studenten als een verrijking van ons onderwijs. Studenten leren van ons, maar wij leren ook van hen. Zo heeft al menig talent een baan gevonden binnen onze organisatie.

Voor meer informatie over het Partnerschap Opleiden in de School kijkt u op www.partnerschapopleidenindeschool.nl. Naast pabo-studenten leiden wij tevens studenten op vanuit de opleidingen: onderwijsassistent, pedagogiek en helpende zorg en welzijn.