Wij vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van wat er zoal gebeurt op school en binnen het onderwijs. Daarom gebruiken we naast onze website nog een aantal verschillende media om u van informatie te voorzien.

Parro (communicatieapp)
Via Parro houden we u op de hoogte van allerlei actualiteiten binnen de Spelwert. Ook per groep houden leerkrachten u op de hoogte over bijzondere lessen, al dan niet voorzien van foto’s. Ook plannen we met behulp van Parro de oudergesprekken.

Nieuwsbrief
Elke twee weken, meestal op woensdag, verschijnt de (digitale) nieuwsbrief. Hierin vindt u allerlei informatie over de school en het onderwijs. De nieuwsbrieven worden verspreid via Parro en staan ook op de website: www.spelwert.nl.

Sociale media
De Spelwert is te vinden op diverse sociale media-platformen waarop we nieuws en foto’s/films plaatsen.
          
Schoolgids
De schoolgids wijst u de weg door onze school. Daarnaast leest u waar we als school voor staan op het gebied van onderwijs en zorg en hoe we dat in praktijk brengen. 

Schoolkalender
Het schooljaar in een praktisch overzicht, als jaarlijkse aanvulling op de schoolgids. Met de school- en gymnastiektijden, studiedagen en de vakanties, aangevuld met handige informatie en leuke weetjes. Download hier de schoolkalender 2021/2021.

Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar organiseren alle teamleden van De Spelwert een inloop informatieavond. U kunt dan in alle groepen komen kijken naar de boeken en schriften waaruit uw kind het komende jaar les gaat krijgen.

Ook wordt aan het begin van het schooljaar een algemene ouderavond georganiseerd. We nemen u tijdens deze avond mee in de ontwikkelingen van en op de De Spelwert en u krijgt informatie over de verschillende jaargroepen.

Jaarvergadering OR
U wordt uitgenodigd om mee te praten over onderwerpen die de hele school betreffen. We blikken terug op het vorige jaar en kijken vooruit naar het schooljaar dat voor ons ligt. Ook het jaarverslag van de MR wordt deze avond besproken.

Kennismakingsgesprekken en rapportgesprekken
Tijdens deze gesprekken kunt u met de leerkracht praten over hoe het gaat met uw kind op school, zijn of haar werk en andere zaken. Vanaf groep 5 houden we deze gesprekken samen met u en uw kind. In groep 4 mag de leerling ook aansluiten, maar dat is niet verplicht.

Thema-avond brede school Zandkampen
We streven ernaar om met de 3 participanten van brede school Zandkampen elk schooljaar samen een thema-avond te organiseren. Elk jaar komt daarbij een voor ouders interessant onderwerp aan de orde, van omgang met de sociale media tot sensomotorische ontwikkeling tot leesbevordering. Alle ouders zijn welkom op deze leerzame, interactieve avond.