Brede school Zandkampen
Met Christelijke Basisschool De Leiboom, Kentalis en Smallsteps Kinderopvang (waaronder ook Peuterspeelzaal de Paddenstoel valt) vormt De Spelwert brede school Zandkampen.
De Zandkampen 48
5301 WE Zaltbommel
info@bredeschoolzandkampen.nl
www.bredeschoolzandkampen.nl

Partou Kinderopvang De Paddestoel
De Zandkampen 48
5301 WE Zaltbommel
06 15 82 78 11
www.partou.nl

Partou BSO Kids Campus
De Zandkampen 48a
5301 WE Zaltbommel
(0418) 51 14 80
www.partou.nl

Spel& Zaltbommel
Van Heemstraweg West 11a
Zaltbommel
06 46 62 87 26
spelen@welzijnbommelerwaard.nl
www.bommelactief.nl

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij
Hervensebaan 9
5232 JL ’s-Hertogenbosch
(073) 851 13 00
secretariaat@demeierij-po.nl
www.demeierij-po.nl

Kentalis
Postbus 7
5270 BA  Sint-Michielsgestel
(0800) 53 68 25 47
info@kentalis.nl
www.kentalis.nl

Logopedie
Het SpreekAtelier
Wielkamp 10
5301 DB Zaltbommel
(0418) 54 05 94
info@spreekatelier.nl
www.spreekatelier.nl

Buurtzorg Jong Zaltbommel
Team Zaltbommel Stad
Pand 9, 1e verdieping, lokaal 108
Van Heemstraweg West 9
Zaltbommel
06 12 59 75 53
zaltbommelstad@bzjong.nl
www.buurtzorgjong.nl

Bureau Jeugdzorg
Jeugdbescherming Gelderland:
Siependaallaan 1
4003 LE Tiel
(088) 712 12 12
regiozuid@jbgld.nl
www.jbgld.nl

GGD/Jeugdarts:
Ellen van Est, arts jeugdgezondheidszorg
Alma Mulder, assistente jeugdgezondheidszorg
Kersenboogerd 2
4003 BW Tiel
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
(088) 144 71 11
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl
www.jgz.ggdgelderlandzuid.nl

Inspectie van Onderwijs
(0800) 8051
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl