Sinds 1 augustus 2014 is er de Wet Passend Onderwijs. Het doel: een passende onderwijsplek voor ieder kind; óók met een specifieke onderwijsbehoefte.

Daarbij geldt een wettelijke zorgplicht: zodra een kind bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van die school verantwoordelijk voor onderwijs dat past. Kan de school daar zelf niet aan voldoen, dan organiseert zij samen met partners in het samenwerkingsverband (SWV) de ondersteuning die nodig is.

De Wet Passend onderwijs onderscheidt drie vormen van ondersteuning:

  • Basiskwaliteit: volgens de norm van de onderwijsinspectie.
  • Basisondersteuning: de ondersteuning die elke basisschool binnen het SWV moet kunnen bieden.
  • Extra ondersteuning: aanvullende ondersteuning aan individuele kinderen die meer aanbod nodig hebben dan de basisondersteuning.

Zie ook de poster: Basisondersteunig en lees de bijbehorende notitie.

Op de website van ouder- en jeugdsteunpunt de Meierij (www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl) vinden ouders en jeugdigen informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veel gestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Ook uitleg van begrippen en handige links kunt u op de website vinden.

Het steunpunt is te bereiken bij vragen of voor advies, al neemt het geen taken over van de scholen of het samenwerkingsverband.

SWV Primair Onderwijs de Meierij
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht, de zogeheten SWV’s. De Spelwert behoort tot Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV PO) de Meierij. Hierin zitten alle basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Oisterwijk, Meierijstad (Schijndel), Vught, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel.

Vanwege de omvang is De Meierij met ingang van 1 augustus 2016 onderverdeeld in 3 deelgebieden of ondersteuningseenheden. Binnen zo’n ondersteuningseenheid werken scholen, professionals, gemeenten, jeugdzorg én de ouders intensief samen voor een goede, passende ondersteuning. De Spelwert valt onder de ondersteuningseenheid Bommelerwaard: gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.

 

Missie
De Meierij heeft een ondersteuningsplan met de missie, het beleid en de financiële inrichting. De missie: onderwijs en ondersteuning aan kinderen van 2 tot 14 jaar, zodat ze zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Het SWV werkt met een diversiteit aan arrangementen, uitgaande van mogelijkheden en talenten van een kind. Streven daarbij is het onderwijs zo thuis nabij aan te bieden als mogelijk.

Schoolondersteuningsprofiel
Elke school heeft een (wettelijk verplicht) schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin wordt beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vormgegeven worden, met een analyse van de mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is samengesteld en wat de grenzen, doelen en ambities zijn.

Het schoolondersteuningsprofiel van De Spelwert kunt u opvragen bij de directie.

Contactgegevens
Voor meer informatie of vragen over SWV Primair Onderwijs de Meierij:
www.demeierij-po.nl of secretariaat@demeierij-po.nl