Als school vinden wij dat alle leerlingen, en dus ook de hoog- en meerbegaafde leerlingen, de mogelijkheid moeten hebben een ononderbroken schoolontwikkeling door te maken. Daarom is er een protocol opgezet waarin uitgebreid staat beschreven hoe we dit vorm geven. Dit protocol kan bij de schoolleiding worden opgevraagd.

We werken vooral met structureel compacten en verrijken.
Structureel compacten van de reguliere lesstof betekent dat de begaafde leerling minder uitgebreid geïnstrueerd wordt dan de rest van de klas en dat de leerling minder oefen- en herhalingsstof doet uit het reguliere programma.

Door structureel te compacten valt er tijd vrij om (eveneens structureel) te verrijken. Voor de invulling van de verrijking is het dus van belang dat de verrijking aansluit bij de specifieke leerbehoefte, verwerkingssnelheid, complexiteit en leermethode van de begaafde leerling.
Voor de verrijking werken wij o.a. met de Pittige Plus torens in de plusklas.
De klas wordt begeleid door onze hoogbegaafdenspecialist en komt wekelijks bij elkaar. De kinderen gaan aan de slag met verschillende opdrachten volgens het Tasc model en kunnen hier in hun eigen groep, gedurende de hele week, aan verder werken.