Gedurende de hele basisschoolperiode volgen we de ontwikkeling van de kinderen. Op basis daarvan, met een nadruk op de ontwikkeling in de laatste drie bovenbouwjaren, formuleren we een schooladvies. Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen en hun ouders een voorlopige indicatie voor het vervolgonderwijs. In november in groep 8 wordt de voorlopige indicatie nog eens besproken. Tijdens de adviesgesprekken in februari krijgen de leerlingen hun definitieve advies voor het vervolgonderwijs. Dit is al voordat de uitslag van een door de overheid verplicht gestelde eindtoets bekend is. Wij hanteren voor de eindtoets de toets ROUTE 8, deze is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van de leerling meet. De uitslag geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast ook de behaalde referentieniveaus.

De school voor voortgezet onderwijs waar de leerling aangemeld wordt, dient het door de basisschool gegeven advies over te nemen. Als er in positieve zin grote verschillen zijn tussen het schooladvies en de uitslag van een erkende eindtoets, dan dient de basisschool het eerder gegeven advies te heroverwegen en zo mogelijk kan bijstelling van het advies naar boven plaatsvinden.

De keuze uit scholen voor voortgezet onderwijs is groot. De leerkracht van groep 8 heeft tijdens het schooljaar veelvuldig contact met deze scholen. De ouders en kinderen kunnen zich op de verschillende open dagen oriënteren. Uiteindelijk zijn het de ouders die beslissen naar welke school voor voortgezet onderwijs hun kind gaat en hun kind inschrijven.

Het gemiddelde resultaat van de ROUTE 8-eindtoets van de afgelopen jaren:

  • 2020-2021: 204,9 (Landelijk gemiddelde: 200,8)
  • 2021 – 2022: 183,8 (Landelijk gemiddelde: 200,0)
  • 2022 -2023: 214,0 (Landelijk gemiddelde: 200,0)