Leerlingen die tussen de middag niet naar huis gaan, kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. De kinderen eten en drinken hun meegebrachte lunchpakket en spelen buiten onder begeleiding van kinderopvangorganisatie Partou. Bij slecht weer spelen de kinderen binnen. De pedagogisch,- en TSO-medewerkers zorgen voor een gezellige en veilige tijd tussen de middag.

Inschrijfformulier
Om gebruik te maken van de TSO hebben wij een inschrijving nodig. De inschrijving kunt u doen via de website:
Inschrijfformulier TSO

Het maandbedrag wordt maandelijks vooraf automatisch geïncasseerd (m.u.v. de maanden juli en augustus). De opzegtermijn is 1 maand. De dagen die u aanvraagt op het inschrijfformulier zijn uw vaste dagen.

Dag ruilen/ extra dag aanvragen/ afmelding doorgeven
Indien u een dag wenst te ruilen kunt u dat doen met het ruiltegoed wat is ontstaan wanneer je een vaste opvangdag 4 dagen (=96 uur) van tevoren afmeldt. Een extra dag afnemen kan uiteraard ook. Beide aanvragen doet u via het ouderportaal Konnect.

Vragen of meer informatie?
Neem contact op met Jessica Hol, de locatiemanager:
06-15827811 – jessica.hol-driessen@partou.nl