Volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO) zijn kinderen vanaf de eerste dag van de nieuwe maand na hun 5e verjaardag leerplichtig. Ze móeten dus naar school en eventueel verlof moet aangevraagd worden. Extra vakantieverlof is alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan. De leerplichtambtenaar van de gemeente Zaltbommel wil u met onderstaand stukje hierover informeren:

Ouder(s)/verzorger(s) van leerplichtige kinderen dienen zich te houden aan de vastgestelde vakantieperiodes. Het verlengen van een vakantie, extra verlof opnemen of een korte vakantie tussendoor nemen, is dus niet toegestaan. Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouder(s)/verzorger(s) niet binnen (één van) de schoolvakanties op vakantie kan. Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ kan men denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de vakanties piekdrukte kennen.

Indien uw kind zonder afmelding afwezig is, nemen wij contact met u op om na te gaan of er niets gebeurd is. Niet gemeld, en daarom onwettig, verzuim moeten we melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Meer informatie over verlof aanvragen kunt u terugvinden in onze schoolgids

Download:

Aanvraagformulier Verlof