Ontwikkeling

Op obs De Spelwert laten we alle kinderen groeien. Groeien dat doe je zelf, op je eigen tempo met hulp van onze leerkrachten en ondersteunende teamleden. Op onze school ontwikkelen onze kinderen sociaal-emotioneel, creatief en cognitief optimaal. We betrekken kinderen en ouders hierbij, we doen het tenslotte samen!

Om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen op cognitief gebied maken we gebruik van verschillende digitale hulpmiddelen. Door de ondersteuning en inzet van digitale hulpmiddelen maken onze kinderen op verschillende manier kennis met de digitale wereld en verlaten onze kinderen na 8 jaar digitaal geletterd de basisschool.

Sociale school

Obs De Spelwert is al jaren bewust een Kanjerschool. De Kanjermethode wordt structureel ingezet om aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en om een fijn pedagogisch klimaat in de klas en in de hele school te realiseren. Door preventief te werken zijn we voor alle kinderen een veilige en fijne school.

 

Midden in de maatschappij

Als openbare school staan wij open voor ieder kind mits wij aan de zorgvraag kunnen voldoen. Onze kinderen maken op deze manier kennis met verschillende culturen en geloven en ontwikkelen begrip en respect voor elkaar. Door deze open houding en ons onderwijs waarin we burgerschap integreren in wereldoriëntatie, Kanjertraining en projecten ontwikkelen onze kinderen zich tot burgers met kennis en respect voor elkaar, de natuur en hun omgeving.