De drie ankerpunten waarmee we op de De Spelwert werken dragen bij aan de betrokkenheid van kinderen en geven betekenis aan hetgeen de kinderen leren. Dit alles zorgt ervoor dat het brein de informatie beter verwerkt en kinderen zo goed mogelijk tot ontwikkeling komen. Wat houden onze ankerpunten in?


Samen
Op de Spelwert vinden we het belangrijk dat kinderen leren om met elkaar samen te werken. We gaan ervan uit dat leerlingen niet alleen van de leerkracht kunnen leren, maar ook van elkaar. Leerlingen leren hierdoor vaardigheden als: overleggen, oplossingen bedenken en beoordelen, doorvragen, je mening geven en daarnaast versterken ze hun sociale vaardigheden. Het samenwerken geven we op school bijvoorbeeld vorm door coöperatief leren in te zetten. Hierbij gaan we ervan uit dat de opdracht alleen voltooid kan worden als alle kinderen uit het groepje hun bijdrage leveren. Daarnaast is ieder kind medeverantwoordelijk voor het eigen leren en het eigen resultaat. Door de inzet van coöperatief leren, leren kinderen de sterke eigenschappen van zichzelf en hun klasgenoten te herkennen en door naar elkaar te luisteren komen ze tot nieuwe inzichten. Een aantal vormen van coöperatief leren wordt door de gehele school ingezet, zodat de symbolen en de werkwijzen bekend zijn bij de leerlingen. Dit geldt ook voor duidelijke afspraken over stemgebruik in de klas.

Met handen en voeten
Ieder kind leert met vallen en opstaan. Wij willen dat leerlingen op De Spelwert gevarieerd leren, dit betekent dat zij op meerdere manieren met dezelfde stof in aanraking moeten komen. Daarbij vinden we het belangrijk dat kinderen, bij vakken waar dit relevant is, eerst ‘met handen en voeten’ bezig zijn: door te ervaren, te onderzoeken en te ontdekken. Door op deze manier de nieuwe stof aan te bieden, beklijft de stof beter in het brein.

Bewegen
Bewegen is goed voor je, ook tijdens het leren. Hierdoor komt er extra zuurstof in het brein en ontspannen de leerlingen. Doordat het stresshormoon verlaagt, komt er dopamine vrij en hierdoor is de leerling in een opperbeste staat om te leren. Daarom vinden wij het ook bij oudere kinderen belangrijk dat zij bewegen tijdens het leren.  We bewegen tijdens onze lessen omdat dit bijdraagt om het doel van die les te behalen en we bewegen tussen onze lessen door om ons zo later beter te kunnen concentreren en ons brein in opperste staat te brengen om informatie op te nemen.